Hoppa till innehåll
EN In english

Stöd för studenter från Japan att delta i Röntgen-Ångström sommarskola 2022

Diarienummer
vdb22-0002
Start- och slutdatum
220801-221231
Beviljat belopp
100 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Röntgen-Ångström är ett samarbete med Tyskland inom synkrotronljus- och neutronforskning som regeringarna startade 2010. Verksamheten har varit extraordinärt framgångsrikt och har även genomgått en internationell utvärdering och bedömts vara ett av Europas mest framgångsrika bilaterala samarbeten. En viktig aspekt för SSF är att flera industriforskare också är verksamma inom Röntgen-Ångström och speciellt det svenska strålröret och verksamheten vid PETRA III (del av Röntgen-Ångström) har fått stor uppskattning från industrin. Tillsammans med våra kolleger från Tyskland (och tidigare Ryssland) genomför Röntgen-Ångström en sommarskola inom neutron och synkrotronljusforskning. Sommarskolan har haft mycket framstående föreläsare och även nobelpristagare har get föreläsningar för de unga forskarna. Mera info om sommarskolan kan du hitta på https://www.raciri.org/ . Kopplingen Japan kommer från MIRAI programmet, läs mer om MIRAI på https://www.mirai.nu/ . MIRAI är ett samarbete mellan svenska och japanska universitet. Samarbetet har nu tyvärr haft mycket låg aktivitet på grund av COVID-19 pandemin. Men då nu pandemin ser ut att avta skall att utbytet börja igen. Under den tidigare fasen som var neutron och synkrotronljusforskning en huvudinriktning för MIRAI och de svenska kontakterna med de japanska synkrotronljus och neutronlaboratorierna stärkes betydligt. Detta är naturligtvis mycket bra för svensk forskning eftersom Japan har en mycket stark forskning inom dessa områden och de japanska laboratorierna är bland de bästa i världen.

Populärvetenskaplig beskrivning

Röntgen-Ångström är ett samarbete med Tyskland inom synkrotronljus- och neutronforskning som regeringarna startade 2010. Verksamheten har varit extraordinärt framgångsrikt och har även genomgått en internationell utvärdering och bedömts vara ett av Europas mest framgångsrika bilaterala samarbeten. En viktig aspekt för SSF är att flera industriforskare också är verksamma inom Röntgen-Ångström och speciellt det svenska strålröret och verksamheten vid PETRA III (del av Röntgen-Ångström) har fått stor uppskattning från industrin. Tillsammans med våra kolleger från Tyskland (och tidigare Ryssland) genomför Röntgen-Ångström en sommarskola inom neutron och synkrotronljusforskning. Sommarskolan har haft mycket framstående föreläsare och även nobelpristagare har get föreläsningar för de unga forskarna. Mera info om sommarskolan kan du hitta på https://www.raciri.org/ . Kopplingen Japan kommer från MIRAI programmet, läs mer om MIRAI på https://www.mirai.nu/ . MIRAI är ett samarbete mellan svenska och japanska universitet. Samarbetet har nu tyvärr haft mycket låg aktivitet på grund av COVID-19 pandemin. Men då nu pandemin ser ut att avta skall att utbytet börja igen. Under den tidigare fasen som var neutron och synkrotronljusforskning en huvudinriktning för MIRAI och de svenska kontakterna med de japanska synkrotronljus och neutronlaboratorierna stärkes betydligt. Detta är naturligtvis mycket bra för svensk forskning eftersom Japan har en mycket stark forskning inom dessa områden och de japanska laboratorierna är bland de bästa i världen.