Hoppa till innehåll
EN In english

IVA-projekt Vägval för metaller och mineral

Diarienummer
vdb22-0005
Start- och slutdatum
221101-250331
Beviljat belopp
600 000 kr
Förvaltande organisation
Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA, Royal Swedish Academy of Engineering Sciences )
Forskningsområde
Övrigt

Summary

Syftet med projektet är att svara på frågan hur vi långsiktigt säkerställer Sveriges och Europas behov av metaller och mineral som är kritiska för att vi på ett hållbart sätt ska uppnå målen i Parisavtalet. IVA kan, genom sin roll, på ett oberoende och trovärdigt sätt belysa helhetsbilden, identifiera kunskapsluckor, möjliggöra kunskapsöverföring och brygga broar mellan olika intressenter. Genom att ta fram solida kunskapsunderlag med analyser samt förslag på åtgärder och konkreta policyförslag vill projektet stärka svensk konkurrenskraft och utveckling samt långsiktigt säkra försörj-ningen av metaller och mineral till Sverige och Europa.

Populärvetenskaplig beskrivning