Hoppa till innehåll
EN In english

Vetenskaplig konferens 2008-HT

Ansökningsperiod
080619-080930
Bidragsperiod
2008-2009
Belopp (milj kr)
0.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2009-01-01 - 2009-12-31. Ansökningar behandlas vid två tillfällen under året. Ansökningar som ska tas upp till behandling i oktober ska ha inkommit till SSF senast 2008-09-30 kl 16.00.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 7 5 71%
Livsvetenskaperna 1 1 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 5 4 80%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 1 0 0%
Manliga huvudsökande 6 5 83%
Visa projekt