Hoppa till innehåll
EN In english

Vetenskaplig konferens 2008-VT

Ansökningsperiod
080121-080401
Bidragsperiod
2008-2009
Belopp (milj kr)
0.2
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde, har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2008-07-01 - 2009-06-30. Ansökningar kommer att behandlas i april respektive oktober. Ansökningar som ska behandlas i april ska ha inkommit till SSF senast 2008-03-31.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 5 1 20%
Livsvetenskaperna 1 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 1 0 0%
Manliga huvudsökande 4 1 25%
Visa projekt