Hoppa till innehåll
EN In english

EU Horizon Europe - RAS 2022b

Ansökningsperiod
221117-230301
Bidragsperiod
2023-2024
Belopp (milj kr)
3.8
Handläggare
Jonas Bjarne

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd”, avsätter stiftelsen medel för sökande som avser söka som koordinatorer i HEU pelare 2 projekt.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 17 8 47%
Livsvetenskaperna 2 1 50%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 6 3 50%
Materialvetenskap och materialteknologier 5 3 60%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 2 1 50%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 2 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 4 1 25%
Manliga huvudsökande 13 7 54%
Visa projekt