Hoppa till innehåll
EN In english

EU Horizon Europe - Research Application Support

Ansökningsperiod
210315-210517
Bidragsperiod
2021-2022
Belopp (milj kr)
10.0
Handläggare
Jonas Bjarne

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen 10 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 2 0 0%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 2 0 0%
Visa projekt