Hoppa till innehåll
EN In english

Graduate School neutron science 2015

Ansökningsperiod
151022-160315
Bidragsperiod
2016-2025
Belopp (milj kr)
220.0
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

SSF announces MSEK 120 for a National Graduate School in Neutron Scattering (GSn), which meets the highest international scientific standards. The graduate school will be funded during 5-6 years and is expected to train and graduate about 20 PhD:s, holding a broad competence in neutron scattering-based research, during this period. SSF further plans to offer the graduate school to apply for a continuation grant, corresponding to MSEK 100, after three years of operation for the graduation of an additional 20 PhD:s, pending a successful half time evaluation. The aim of the present Call is to strengthen Sweden’s long-term competence and competitiveness within the area of neutron scattering science and technology via the establishment of a national graduate school in neutron scattering.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 2 1 50%
Livsvetenskaperna 1 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 2 1 50%
Visa projekt