Hoppa till innehåll
EN In english

Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system

Diarienummer
ID18-0071
Projektledare
Eriksson, Thomas
Start- och slutdatum
190101-231231
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The overall goal is to lay the foundation for a realistic deployment of a distributed MIMO system. Specific objectives: 1."Develop algorithms for synchronization and calibration of remote radios, for various architectures. a."Determine synchronization and calibration tolerances, performance vs error. b."Develop sync algorithms, operating on sync data transmitted over the network. c."Develop network-wide calibration functionality. 2."Study various architectures of distributed MIMO, and determine cost-vs-performance metrics. Central here is to determine how to: a."Achieve efficient transportation of user data within the network b."Balance between central or distributed processing c."Decide the role of channel state information and how to distribute it within the network 3."Study the possibility and challenges of an entirely wireless network. This should be done under the same conditions as in the previous goals 1 and 2, but it obviously puts extra demands on the architecture and synchronization. The work plan reflect these objectives: WP1: Deployment, use cases and requirements WP2: Synchronization and calibration WP3: Network Architecture WP4: Wireless backhaul and fronthaul Our efforts is expected to lead to a) a significantly increased understanding of distributed MIMO architectures b) algorithms for synchronization and calibration, valid for a distributed setting c) paving the ground towards a future fully wireless network.

Populärvetenskaplig beskrivning

Distribuerad flerantennsteknik (D-MIMO) är en lovande teknik för framtidens trådlösa nätverk, där samarbetande antenner placeras ut över ett stort område. Jämfört med nuvarande tekniker förväntas den leda till förbättrad prestanda, energieffektivitet, kvalitet för användarna etc. Men det finns utmaningar. Bland de viktigaste är att det kan vara svårt att skicka data till avlägsna antenner, och synbkronisering av hela systemet kan också bli problematiskt. Detta är bakgrunden till vårt projekt: vi studerar hur man utvecklar och synkroniserar ett kommunikationsnätverk av detta slag, och vi föreslår lösningar på arkitekturer mm som får ut det mesta ur tekniken. Vi förväntar oss att detta hjälper Ericsson, och Sverige, att behålla en ledande roll även för utvecklingen av framtida trådlösa nätverk.