Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Industrial Research Centres

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
IRC15-0046 Nationellt Center för Maritim Robotik Stenius, Ivan IT 170301 – 241231 100 000 000
IRC15-0065 Funktionell leverans av nukleotid-baserade läkemedel Höök, Fredrik BT 170301 – 241231 100 000 000
IRC15-0067 LUDC-IRC för individanpassad medicin i diabetes Gomez, Maria F LV 170301 – 241231 75 000 000
IRC15-0068 ScanOat Bülow, Leif Öv 170301 – 241231 100 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt