Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Materials for energy applications 2016

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
EM16-0002 Energisparande elektrokromiska platta hybridmaterial Dahlin, Andreas MV 180201 – 230630 30 739 424
EM16-0004 Nya tvådimensionella material för energilagring Rosen, Johanna MV 180116 – 231231 33 731 000
EM16-0010 Elektrolys för vätgas som energibärare Cornell, Ann MV 180801 – 240731 27 585 175
EM16-0013 Minskad friktion genom jonteknologi - REFIT Glavatskih, Sergei MV 181201 – 231231 34 781 218
EM16-0024 III-nitrider med låg defekttäthet för grön kraftelektronik Darakchieva, Vanya MV 180116 – 231231 34 999 909
EM16-0031 Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle Thuvander, Mattias MV 180201 – 240131 33 350 702
EM16-0039 Magnetiska material för grön energiteknologi Eriksson, Olle MV 180201 – 221231 30 058 750
EM16-0060 Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller Lagergren, Carina MV 180116 – 231231 34 468 000
EM16-0067 Järnbaserade material för solenergiomvandlingsprocesser Wärnmark, Kenneth MV 180301 – 211231 19 007 256
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt