Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Rambidrag MED-X 2018

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RMX18-0039 HEALiX: Avancerade sårvårdsmaterial för svårläkta sår Aili, Daniel MV 191231 – 251231 29 851 085
RMX18-0041 Bakteriella exosomer och deras nano-mimics som vaccin Henriques-Normark, Birgitta BT 200101 – 251231 35 000 000
RMX18-0056 Multimodal guidning vid neurokirurgi Wårdell, Karin BT 200101 – 251231 35 000 000
RMX18-0066 Mikroenhet för trådlös detektion av cellulär fluorescens Berggren, Per-Olof BT 200101 – 251231 32 962 368
RMX18-0083 e-NeuroFarmakologi Berggren, Magnus BT 200101 – 250101 34 933 392
RMX18-0152 Glymfatiska systemet - en faktor vid demensutveckling? Eklund, Anders BT 200101 – 241231 24 394 380
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt