Hoppa till innehåll
EN In english

Flermålsoptimering av den operativa virkesförsörjningskedjan

Diarienummer
FID17-0043
Projektledare
Eliasson, Lars
Start- och slutdatum
190101-231231
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
Skogforsk
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

I Sverige skördas årligen 75 miljoner m3 virke fördelat på mer än 120000 olika objekt. Eftersom man i varje objekt producerar 3 – 10 sortiment som skall levereras till olika kunder så är planering och styrning av försörjningskedjorna, dvs avverkning och transport, av högsta vikt för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Den pågående klimatförändringen leder till ökade utmaningar för planering och styrning av försörjningskedjan eftersom en ökad andel av operationerna måste ske under mindre gynnsamma förutsättningar. Detta måste ske utan att risken för skadlig miljöpåverkan ökar. Kraven på försörjningskedjan från industrihåll ökar också, exempelvis medför sågverksindustrins krav på produktanpassad aptering av träden att korta ledtider från införandet av en ny produktspecifikation till dess att all volym som anländer till sågverket är nödvändiga. I dagsläget används ofta optimeringar för att hitta de ekonomiskt bästa lösningarna för maskinplanering, destinering av virke och transportstyrning. Dessa planer måste kontinuerligt förändras och uppdateras för att parera avvikelser som uppstår pga osäkerheter i indatat och förändringar i de faktiska förutsättningarna. Doktoranden kommer att använda simuleringsbaserad flermålsoptimering för att hitta lösningar som förbättrar 1) planering och styrning av skogliga försörjningskedjor och som 2) kan hantera förändringar i kundordrar, osäkerheter i indatat samt väderleksvariationer på ett bättre sätt än dagens lösningar.

Populärvetenskaplig beskrivning

I Sverige skördas årligen 75 miljoner m3 virke fördelat på mer än 120000 olika objekt. Eftersom man i varje objekt producerar 3 – 10 sortiment som skall levereras till olika kunder så är planering och styrning av försörjningskedjorna, dvs avverkning och transport, av högsta vikt för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Den pågående klimatförändringen leder till ökade utmaningar för planering och styrning av försörjningskedjan eftersom en ökad andel av operationerna måste ske under mindre gynnsamma förutsättningar. Detta måste ske utan att risken för skadlig miljöpåverkan ökar. Kraven på försörjningskedjan från industrihåll ökar också, exempelvis medför sågverksindustrins krav på produktanpassad aptering av träden att korta ledtider från införandet av en ny produktspecifikation till dess att all volym som anländer till sågverket är nödvändiga. I dagsläget används ofta optimeringar för att hitta de ekonomiskt bästa lösningarna för maskinplanering, destinering av virke och transportstyrning. Dessa planer måste kontinuerligt förändras och uppdateras för att parera avvikelser som uppstår pga osäkerheter i indatat och förändringar i de faktiska förutsättningarna. Doktoranden kommer att använda simuleringsbaserad flermålsoptimering för att hitta lösningar som förbättrar 1) planering och styrning av skogliga försörjningskedjor och som 2) kan hantera förändringar i kundordrar, osäkerheter i indatat samt väderleksvariationer på ett bättre sätt än dagens lösningar. Detta kan medföra både lägre kostnader för försörjningskedjan i sin helhet, samt flexiblare, säkrare och mer precisa leveranser till kunderna (sågverk, massabruk, värmeverk), men också att risken för miljöpåverkan i form av spårbildning vid avverkning kan minimeras. Den kompetens doktoranden bygger upp på Skogforsk kommer att vara av stor betydelse för institutets framtida forskning inom området planering och styrning av skogliga arbeten och varuflöden. Den strategiska vikten av att utöka samarbetet med institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala Universitet är hög då vi ser flera möjligheter som kan leda till framtida projekt.