Hoppa till innehåll
EN In english

Research Institute PhD 2020

Ansökningsperiod
201216-210323
Bidragsperiod
2022-2026
Belopp (milj kr)
20.0
Handläggare
Johan Nilsson

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning. The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) is allocating SEK 20 million for a programme for research institute doctoral students. Each grant in the programme provides funding for research and postgraduate studies for a doctoral student who is employed at a Swedish research institute, in collaboration with industry and academia. The grant runs for four to five years and shall result in a doctorate (Ph.D.). SSF expects to fund eight projects at SEK 2.5 million each (including indirect costs) in this call for proposals.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 29 8 28%
Livsvetenskaperna 3 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 8 1 13%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 8 2 25%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 6 3 50%
Övrigt 3 1 33%
Kvinnliga huvudsökande 5 1 20%
Manliga huvudsökande 24 7 29%
Visa projekt