Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Scientific collaboration with Korea 2014

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
IS14-0016 Samarbetande autonoma flygande robotar Johansson, Karl Henrik IT 150101 – 201231 4 687 500
IS14-0021 Skiktade magnetiska halvledare för Spinn-torque memristor Ahuja, Rajeev MV 150101 – 181231 1 875 000
IS14-0027 Potentialer bornitrid tunna filmer i elektroniska apparater Högberg, Hans IT 150101 – 201230 2 812 500
IS14-0033 Organisk-kisel baserad bioelektronik för in vivo applikation Berggren, Magnus BT 150101 – 201231 3 750 000
IS14-0038 Atomistisk design av funktionella material Vitos, Levente MV 150101 – 201231 3 750 000
IS14-0041 Biosensing av miRNA och detektion av läkemedelsväxelverkan Wilhelmsson, Marcus BT 150101 – 201231 3 750 000
IS14-0053 Elektronik med grafen-nanoband och organiska nanofibrer Kubatkin, Sergey MV 150101 – 201231 3 750 000
IS14-0061 MODANE: Mobil analys av data i nätverkets kant Dán, György IT 150101 – 171231 1 875 000
IS14-0063 In vivo screening av aptamers för behandling av diabetes Berggren, Per-Olof BT 150101 – 201231 3 750 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt