Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Smart Systems 2015

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RIT15-0012 Automatisering av systemspecifik modellbaserad inlärning IT 160701 – 220630 28 357 016
RIT15-0025 Smart Assembly 4.0 IT 160901 – 210831 32 100 000
RIT15-0038 Semantisk kartering & visuell navigering för smarta robotar IT 160701 – 221231 31 100 000
RIT15-0046 Smart Implicit Interaction IT 160701 – 220630 32 772 303
RIT15-0075 Tidskritiska molntjänster IT 160701 – 220630 26 334 344
RIT15-0091 SoPhy: Storskaliga cyber-fysiska transportsystem IT 160701 – 220630 31 850 607
RIT15-0097 Robot-assisterade hastigt bildade kunskapsnätverk IT 160701 – 211231 26 279 634
RIT15-0107 EACare: Fysisk agent för att stödja äldres mentala välmående IT 160701 – 211231 21 999 350
RIT15-0119 Smart Intra-body network IT 160801 – 220331 34 304 264
RIT15-0133 Ömsesidig adaption i system för människa-robotinteraktion IT 160701 – 220630 31 040 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt