Hoppa till innehåll
EN In english

FuturAS: Framtida generationens AutomatiseringsSystem

Diarienummer
SM20-0035
Start- och slutdatum
210301-240229
Beviljat belopp
1 209 027 kr
Förvaltande organisation
Mälardalen University, Västerås
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Huvudmålen för FuturAS är 1) att, i samverkan med ABB - ett av världens ledande företag inom automation - bidra med forskning på och utveckling av nästa generations automationssystem, 2) att få en ökad förståelse rörande industriell prioritering så att den forskning som genomförs av projektteamet, och relaterade forskare, inte bara har vetenskaplig höjd utan även industriell relevans, samt 3) att skapa en hållbar bro mellan akademi och automationsindustrin, med visionen att lägga grunden för framtida automationsingenjörers utbildning och forskning. FuturAS syftar till att förbättra och möjliggöra nya funktioner inom automationssystem, tack vare en mer omfattande användning av IT-lösningar. Även om exempelvis molntjänster och sakernas internet (IoT) redan används i de högre abstraktionsnivåerna inom automationssystemen så kan dessa inte tillämpas på bottennivåerna där ofta hårt specificerade icke-funktionella egenskaper måste garanteras. Genom att nyttja nya tekniska lösningar möjliggörs utökad beräkning, kommunikation och lagring närmare utkanten av automationssystemet vilket öppnar upp för ny typ av funktionalitet. Förutom vetenskapliga publikationer inkluderar de förväntade resultaten en utökad projektportfölj med nya forskningsprojekt som involverar MDH och ABB, samt en ökad kunskapsöverföring mellan MDH och ABB, vilket möjliggör och bidrar till framtida generationens automatiseringssystem.

Populärvetenskaplig beskrivning

Automationssystem är en central och avgörande komponent i de flesta industriella system idag. Medan automationssystemens utveckling har varit väldigt framgångsrik under de senaste decennierna, i ständig strävan att förbättra produktiviteten, optimera driften och möjliggöra mer och flexibel produktion, kräver förväntan på den så kallade ”fjärde industriella revolutionen”, eller ”industri 4.0”, en ny nivå av automatisering. Centralt i begreppet ”industri 4.0” är anslutning, uppkoppling och digitalisering. Dessa koncept ger industrin en möjlighet att radikalt förändra hur man svarar på framtidens behov. Framstegen inom ”industri 4.0” kommer att realiseras med hjälp av ett smart uppkopplat ekosystem bestående av ”sakernas internet” (IoT), kollaborativa robotar och digitaliserad tillverkning. Nya tekniker på framfart, exempelvis molntjänster samt 5G och IoT, spelar en nyckelroll i digitaliseringsprocessen för modern industri. Projektet FuturAS (Future generation Automation Systems) har som vision att delta i utformningen av framtidens automationssystem, genom att integrera ny teknik och möjliggöra nya smartare funktioner, vilket sammantaget har potential till effektivare lösningar jämfört med dagens system. Detta mobilitetsprojekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin. Huvudmålen för FuturAS är 1) att bidra med forskning på och utveckling av framtida generationens automatiseringssystem i samverkan med ett av världens ledande företag inom automation, dvs. ABB, 2) att få en förståelse för prioritering av relaterade utmaningar från ett industriellt perspektiv så att forskningen som genomförs inte bara är vetenskapligt utmärkt utan också industriellt relevant, 3) att skapa en bro mellan akademi och automationsindustrin, med visionen att skapa grunden för framtida automationsingenjörers utbildning och forskning.