Hoppa till innehåll
EN In english

Flermålsdetektion i digital radar

Diarienummer
SM22-0021
Projektledare
McKelvey, Tomas
Start- och slutdatum
230101-241231
Beviljat belopp
1 371 163 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The objectives of this mobility project is to develop and evaluate the concept of multi-target detection in radar settings which are industrially relevant for Saab and enhance and enlarge the interaction between Saab and Chalmers within the area signal processing, detection and estimation. We aim to build knowledge on how performance in dense multi-target setting should be assessed to reflect the overall radar system performance and include effects from possible calibration errors, model mismatch, disturbances from clutter and jammers. With the developed metric we will evaluate novel algorithms from the recent literature for multi-target detection and develop a performance map for relevant radar scenarios. We will revisit algorithms based on algebraic properties and develop novel data-transformations which still preserve the necessary algebraic structure but still provide attenuation of disturbances and data reduction for computational efficiency. A set of candidate algorithms will be implemented in software for a prototype radar system and evaluated on data collected in multi-target scenarios. At the end of the project we expect to have 1) developed a multi-target detection algorithms for the dense target problem 2) that the signal processing team of engineers at Saab has increased their knowledge on methods and algorithms for multi-target detection and 3) Saab has direct access to prototype implementations of developed algorithms for further industrialisation.

Populärvetenskaplig beskrivning

En radar sänder ut radiovågor från sin antenn som i sin tur reflekteras tillbaka när radiovågen når ett objekt, ofta kallat mål. Genom att analysera den reflekterade signalen som når radarantennen kan radarn avgöra avstånd, vinkel och radiell hastighet till målet. Den allmänna teknikutvecklingen av digital radioteknik har banat väg för en ny generation radarsystem som skapar flexibilitet, ger nya möjligheter och skapar förutsättningar för att uppnå förbättrad prestanda. För att nå den fulla potentialen finns stora utmaningar att överbrygga bland annat i metoderna för måldetektion. Detta gäller speciellt när många mål finns nära varandra. I detta projekt kommer vi studera metoder för att med hög noggrannhet och på ett beräkningseffektivt sätt simultant detektera flera mål som belyses av radarn. Denna funktionalitet är viktig för system med hög upplösning och där målen är utsträckta och därmed ofta genererar radareko från flera ställen på på samma målstruktur. Projektet kommer att dels analysera och utveckla algoritmer for flermålsdetektion samt laborativt utvärdera prestandan i en experimentradarsystem.