Hoppa till innehåll
EN In english

Strategiska insatser 2018

Ansökningsperiod
180801-181217
Bidragsperiod
2019-2025
Belopp (milj kr)
10.0
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

I styrelsens forskningsram budgeteras 20 Mkr per år för snabba insatser. T ex kan det vara strategiska satsningar som handlar om att bidra till att få stora EU-projekt till Sverige.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 1 1 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 0 0 0%
Visa projekt