Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom VD-beslut 2018

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
vdb18-0002 What is life? Sturmark, Christer Öv 190101 – 190831 200 000
vdb18-0003 Jubileumsstipendieprogram för forskarutbyte mellan Sverige och Japan Fleetwood, Edvard Öv 190101 – 230630 1 000 000
vdb18-0004 Samarrangemang av flera konferenser inom vakuum-, nano- och ytteknik. Johansson, Lars MV 190101 – 190831 150 000
vdb18-0005 Nätverksträff för bidragsmottagare inom utlysningen underrepresenterat kön Cvijovic, Marija Öv 190101 – 190630 37 000
vdb18-0006 Kemisk nedbrytning och mekanisk beständighet i Vasa Almkvist, Gunnar MV 190101 – 211231 1 000 000
vdb18-0007 Internat: En ny generation akademiska ledare Wetterbom, Anna Öv 190101 – 190930 130 000
vdb18-0008 Symposium: Hur mäter vi vetenskaplig kvalitet? Ellegren, Hans Öv 190101 – 190930 60 000
vdb18-0010 FoU-barometer, näringsliv Wikström, Martin Öv 190101 – 201231 1 000 000
vdb18-0011 Återträff, Ledarskapsprogrammet ICA-6 Björnson, Emil Öv 190101 – 190930 50 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt