Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskningssamarbete mellan Japan och Sverige utvärderat

SSF och Vinnova var väldigt tidiga med policyinstrument som stimulerade till forskningssamarbete mellan Japan och Sverige. Programmet Multidisciplinär Bio (MDB) startades redan 2005 och har löpt under 10 år. Utvärderingen av programmet visar att många samarbeten har fortsatt efter projekttiden, vilket talar för långsiktiga positiva effekter av programmet.

Utvärderingen konstaterar att programmet har haft ett tydligt mervärde vad avser vetenskapliga publikationer, bilateralt sammarbete samt deltagande på internationella konferenser. För framtida, liknande program, rekommenderar utvärderarna att projekttiden kan utökas till mer än tre år, att resurserna framför allt bör användas till just rörlighet mellan de bilaterala parterna (t ex utbyte av doktorander och postdoktorer) samt att de kulturella skillnaderna skulle kunna hanteras mer strukturerat inom programmet för att öka effektiviteten i projekten. Negativa resultat från utvärderingen är att förvånansvärt få sampubliceringar (Japan/Sverige) har skett under programperioden och få sekundära effekter, såsom t ex nyttiggörande av forskning, från projekten har kunnat identifieras i Sverige. Vidare visar utvärderingen att de projekt som redan hade relationer sedan tidigare har haft mest nytta av denna typ av bidrag / korta projekt.

Totalt har 27 bilaterala projekt finansierats inom en budget av ca 90 miljoner kr, finansierat av SSF, Vinnova och Japan Science and Technology Agency (JST).

Utvärderingen har genomförts av Professor Barbara Canlon, KI, ordförande i utvärderingskommittéen; Professor Hans Söderlund, VTT, Finland; och Doktor Ove Öhman, Meje AB/Fiomi Diagnostics AB, Uppsala.

Ladda ner rapporten här