Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskningssatsning på folksjukdomar

Var sjätte svensk lider av en kronisk inflammationssjukdom. Hit hör till exempel reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, MS, psoriasis och astma. Sex organisationer har därför gått samman i en gemensam forskningssatsning på området.

Två konsortier på Karolinska Institutet finansieras nu med sammanlagt 70 miljoner kronor under fem år.

För den enskilde innebär sjukdomarna allvarliga handikapp, förlust av arbetsförmåga, ökad sjuklighet, kroniska smärtor och dödlighet i följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt eller cancer. Andelen drabbade är minst lika stor i övriga västvärlden som i Sverige.

Potentialen för forskning på det här området är stor med uppenbar nytta för såväl patienter som samhälle och näringsliv. Det är anledningen till att sex organisationer har gått samman i ett nytt forskningsprogram – Kronisk inflammation – för att stärka Sveriges ledande position inom området. Invest in Sweden Agency (ISA), KK-stiftelsen, Reumatikerförbundet, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), VINNOVA samt Vårdalstiftelsen satsar tillsammans 85 miljoner kronor i programmet.

Läs pressmeddelande.