Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Fortsatt finansiering efter halvtidsutvärdering

Projekten inom Synergibidrag Bio får fortsatt finansiering efter halvtidsutvärdering tre år in i programmet.

SSF beviljade 2009 femton synergibidrag inom områdena:

  • Modeller och biomarkörer för utvecklingen av nya läkemedel
  • Epigenetiska mekanismer vid sjukdom
  • Parasitresistenta träd och grödor
  • Nya antibakteriella ämnen – naturlig immunitet

Projekten lämnade in sina halvtidsrapporter i våras och dessa har granskats av internationella experter under sommaren. Därefter har en speciellt tillsatt halvtidsutvärderingskommitté gått igenom projektens halvtidsrapporter och de internationella sakkunnigas rapporter. Kommittéen beslutade att kalla sex av projekten till hearings för att diskutera vissa oklara frågeställningar.

Efter genomförda hearings och nya diskussoiner beslutade kommittén att föreslå att alla 15 projekt skulle beviljas förlängning för två år till, till 2014, på samma bidragnivå som under de första tre åren. Styrelsen har sedan beslutat detta.