Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Framgångsrika forskningsledare utsedda

Åtta toppforskare i Sverige får bidrag från SSF i programmet Framgångsrika forskningsledare.

Framgångsrika forskningsledare är ett fortsättningsprogram för Framtidens forskningsledare, ett individuellt bidrag för svenska mycket framstående forskare. Med bidraget Framgångsrika forskningsledare kan mottagarens forskargrupp utvecklas ytterligare och premiera innovativ forskning vid svenska lärosäten.

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2011 att bevilja åtta sökande bidrag inom programmet Framgångsrika forskningsledare, även kallat Successful Research Leaders, SRL.

De är framgångsrika forskningsledare

Bidragsmottagarna nedan får vardera 10 miljoner kronor under en femårsperiod med början 2012-01-01.

Igor Abrikosov, Kvantteori för atomistisk materialdesign, Linköpings universitet
Ernest Arenas, Studier av dopaminerga nervcellers utveckling och stamcellsterapi för Parkinsons sjukdom, Karolinska Institutet
Johan Ericson, Induktiva mekanismer i neurala stamceller, Karolinska Institutet
Kristina Höök, Upplevelsebaserad design: kropp, känsla, socialitet & empati, Swedish Institute of Computer Science
Richard Neutze, Membranproteiners strukturdynamik, Göteborgs universitet
Lars-Erik Wernersson, Trådlösa applikationer med nanoelektronik, Lunds universitet
Juleen Zierath, Molekylära mekanismer vid typ 2 diabetes, Karolinska Institutet
Johan Åkerman, En spinntronik-magnonik-plasmonik-baserad THz-teknologi, Göteborgs universitet