Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Framsteg – nu med över tre miljoner ”views”

Det är nu tre år sedan SSF tillsammans med KIT lanserade Framsteg, vetenskapsnyheter  i sociala medier. I dagarna lanserades också KIT Framsteg på en egen sajt och som en kanal på Youtube där alla klippen samlas.

Tanken var, och är, att lansera intressanta och spännande vetenskapsnyheter i rörligt kortformat, så kallat explainer-format, i sociala medier i första hand på Facebook och Youtube. Ett av de uttalade målen från början var att nå unga vuxna – och många kvinnor, grupper som är knepiga att nå ut till och med vetenskapsnyheter. 

I år har KIT Framsteg förstärkts med Rymdstyrelsens deltagande, vilket öppnat upp hela universum…Rymdresor, stjärnor, planeter, liv i universum är frågor som intresserar många av oss. 

Vi kan med glädje konstatera att det fallit väl ut; av de ungefär 200 000 tittare som vi haft hitintills i år har 65 procent varit i åldersspannet 18-44 år och 63 procent är kvinnor. 

I det senaste avsnittet ”Nätanslutna implantat är framtiden – men hur säkert är det” konstaterar Thiemo Voigt vid Uppsala universitet att vi i framtiden kommer få konstgjorda organ, och att många av dessa kommer vara uppkopplade till nätet för att följa och övervaka organets funktion, men att detta också är förenat med risker. Hans projekt ”Hacka inte min kropp” finansieras av SSF med 27 miljoner kronor under perioden 2018-2023 inom rambidraget SSF Cybersäkerhet.