Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Framtidens forskningsledare är här

Tjugo yngre forskare med potential att bli framtidens forskningsledare inom näringsliv eller högskola har tilldelats stora individuella bidrag och deltar i ett skräddarsytt program för ledarskapsutveckling.

SSF beslutade i april 2006 att göra en tredje utlysning inom programmet Framtidens forskningsledare. Tjugo anslag om vardera 8,5 milj kr för fem års forskning utlystes och 188 sökande anmälde sig. Ett urval av 63 sökande inbjöds att inkomma med fullständig ansökan och efter internationell granskning kallades 32 till intervju. Den berednings-kommitté som svarat för urvalsprocessen föreslog så de 20 forskare som SSF:s styrelse nu utsett. Ett oavvisligt krav är att bidragsmottagarna deltar i den ledarskapsutveckling, som är en vital del av programmet.

– Det har varit en grannlaga uppgift att vaska fram 20 kandidater bland så många oerhört kvalificerade sökande, säger professor Gunnar Svedberg, beredningskommitténs ord-förande.

Följande 20 forskare har beviljats 8,5 milj kr vardera:

Mattias Alenius, Linköpings universitet
Niklas Arnberg, Umeå universitet
Örjan Carlborg, Sveriges lantbruksuniversitet
Andrei Chabes, Umeå universitet
Henrik Ehrsson, Karolinska Institutet
Maria Falkenberg Gustafsson, Karolinska Institutet
Lars Feuk, Karolinska Institutet
Ulf Göransson, Uppsala universitet
Johan Hoffman, Kungliga Tekniska högskolan
Fredrik Kahl. Lunds universitet
Danica Kragic Jensfelt, Kungliga Tekniska högskolan
Erik G Larsson, Linköpings universitet
Erik Lindahl, Stockholms universitet
Louise Olsson, Chalmers
Andrei Sabelfeld, Chalmers
Maria Selmer, Uppsala universitet
Tobias Sjöblom, Uppsala universitet
Kirsty Spalding, Karolinska Institutet
Emma Sparr, Lunds universitet
Björn Önfelt, Karolinska Institutet

Närmare upplysningar: Forskningssekreterare Jan Fahleson, 08-505 816 91, 070-528 80 63