Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Full fart på forskningsutbytet

Forskningen i Asien är på frammarsch, speciellt kanske i Sydkorea, som dessutom har en industristruktur som liknar Sveriges. Nu finansierar SSF och Sydkoreanska forskningsrådet NRF flera spännande forskningsprojekt med 30 miljoner kronor var. En konferens i Stockholm nu i slutet på augusti samlade uppemot 50 forskare från båda länderna, ivriga på att utbyta erfarenheter, ideér och kunskap.

– Svenska forskare har ofta bra kontakter med andra forskargrupper i EU och USA. Men vi tror att det kommer hända mycket i Asien och på det här sättet sänker vi trösklarna för att öka utbytet. Sydkorea satsar mycket på forskning och har en intressant industristruktur. Därför tror vi att det är en bra strategi att satsa på forskarsamarbeten med Sydkorea, säger Joakim Amorim, programchef på SSF, och initiativtagare till konferensen.

SSF:s vd Lars Hultman hälsade välkommen och styrelseordförande Harriet Wallberg inledningstalade om vikten av internationellt samarbete. Hon påpekade att det finns många likheter mellan Sydkorea och Sverige, bland annat att vi båda har kunskapsgrundande samhällen.

Biomedicinsk teknik, ICT och materialvetenskap

I tre parallella sessioner presenterades de nio projekten. På sessionen om biomedicinsk teknik presenterades bland annat samarbetet mellan professor Magnus Berggren från Linköpings universitet och professor Keon Jae Lee från KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology. De utvecklar en ”artificiell neuronteknik” där man översätter eletroniska signaler till biologiska. Målet är att det skapa ett självförsörjande, integrerat, autonomt, in vivo, biolelektroniskt system som kan användas inom hälsovården för en rad neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom eller för epilepsi.

Augmented reality, förarlösa fordon, stora sensornätverk – allt detta är på gång och driver trafiken i näten. Professor György Dán på KTH och professor Sangheon Pack vid Korea University berättade om sitt samarbete kring olika om metoder för att öka kapaciteten i näten. Det handlar bland annat om att öka bandbredden och korta fördröjningar. Forskargruppen vid Korea universitet studerar främst hur förarlösa fordon ska kunna kommunicera i realtid, medan forskarna på KTH mer tittar på hur näten kan bli snabbare och smartare. Såväl Ericsson som Hyundai följer projektet med intresse.

Upptäckter och gränsbrytande utveckling av avancerade material är i fokus i de tre materialvetenskapliga projekten inom SSF/NFR-programmet. Professor Rajeev Ahuja, Uppsala universitet och Professor Tae Won Kang, Dongguk universitet, studerar bland annat nya memristorer, alltså datorminnen som inte behöver ström. Det skulle vara bra eftersom det kan tillåta betydligt snabbare datorer än idag, där processorn hela tiden måste kommunicera fram och tillbaka med konventionella minnen för att hämta instruktioner, utföra beräkningar, och placera svar.

Projekten kännetecknas av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med ett livligt utbyte av forskare mellan Sverige och Sydkorea. I ett av projekten deltar också avknoppningsföretaget GraphenSiC AB. Man integrerar superdatorsimuleringar med experiment för att förutspå och bekräfta material med unika egenskaper, som inkluderar exotiska nanotrådar av grafen, magnetiska nanolaminat och nanosensorer för enstaka molekyler. En mera handfast delstudie handlar om hur atomer rör sig inne i stål-och aluminiumplåtar som böjs och hur de kan legeras på nya sätt för att inte spricka och för att tåla högre temperaturer. De resultaten kan få stort genomslag för svensk verkstadsindustri.