Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Gör affär av forskningen

Ha säljaren med från början och arbeta med stark kundfokusering. Det var ett av många råd till forskare under ett seminarium på SSF om kommersialisering av forskning.

Marknadsföraren är lika viktig som forskaren för att det ska bli produkter av forskning. Det menade Saeid Esmaeilzadeh, professor vid Stockholms universitet och CEO för Serendiptiy Innovations. Han arbetar med att kommersialisera forskning och talade under ett seminarium som handlade om just det. Det organiserades av företaget Adakt tillsammans med SSF i december.

Men marknadsförare och forskare tillhör ofta helt olika kulturer.

Saeid Esmaeilzadeh

– Det är som när man har disco på mellanstadiet. Det finns popcorn och musik och alla förutsättningar för att dansa. Men ändå står tjejerna på ena sidan och killarna på den andra och ingen dansar. Jämför med när det kommer en kostymklädd affärsman in på labbet. Dörrar stängs och labböcker slås ihop. Forskare måste bjuda in entreprenören i forskningen, sa Saeid Esmaeilzadeh.

Verksamheten i hans företag går ut på att starta upp nya företag i forskningsintensiv miljö.

– Vi har extrem kundfokus. Redan från dag ett har vi en person med i gruppen som är direkt knuten till kunden och till säljaktivitet.

Produkten blir annorlunda

Det här sättet att arbeta innebär ofta att ursprungsprodukten skiljer sig mycket från den produkt som kommer ut på marknaden.

– Vi som forskare är ofta väldigt fel ute när vi tror att vi vet vad världen behöver.

Kari Gustafsson från Adakt, ett företag som sysslar med stöd för affärsutveckling, fanns också på plats under seminariet. Enligt honom finns det mycket pengar för kommersialisering av forskning idag, tre till fem gånger mer än under 90-talet. Men tyvärr möts inte idéerna och kapitalet i den utsträckning som man skulle önska, menade han.

Kari Gustafsson

Han tipsade om några framgångsfaktorer för att lyckas med att göra affär av forskning:

  • Gör det inte själv, omge dig med professionella rådgivare och nöj dig inte med vem som helst. Det ska vara personer som bidrar med nätverk och kunskap.
  • Skydda resultaten.
  • Ha med kundintresset tidigt i processen.
  • Ha inte övertro på sekretessavtal i tidigt skede.
  • Våga sälja, dig och din forskning. Agera entreprenöriellt.

Arne Elofsson, forskare vid Stockholms universitet
– Det viktigaste jag tog med mig från seminariet var att undvika riskkapitalister i tidig kommersialisering.Kent Jardemark, forskare vid Karolinska Institutet

– Jag forskar om aktiviteten hos nervceller, hur de frisätter signalsubstanser och hur de påverkas av läkemedel. Jag har idéer till en ny produkt eller teknik kring analyserna av detta. Seminariet var jättebra, framför allt ska jag tänka på att arbeta med kundkontakt tidigt och att utveckla idén tillsammans med kunden.

Stefan Jonsson, forskare på KTH.

– Det som var allra bäst på seminariet var att höra om framgångshistorierna. Då blev det tydligt att det ofta handlar om att ha ett långt tidsperspektiv när man ska kommersialisera forskningsresultat. Det är alltså viktigt med tålamod. Men mycket av det andra som togs upp på seminariet känner jag till sedan förut, till exempel om hur man söker pengar för kommersialiseringen. Jag har själv sökt, fått pengar, tackat nej och sökt vidare.

– Jag har flera idéer om hur jag ska gå vidare med resultaten från min forskning. Just idag är faktiskt en väldigt viktig dag för mig. Nu ligger en kanin på operationsbordet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vi prövar en ny uppfinning, en ny sorts kateter, på djuret. Tanken är att man ska kunna gå in i kroppens blodådror på ett ställe i kroppen och sedan gå ut igen någon annanstans i kroppen utan att orsaka blödningar. Det skulle kunna bli ett sätt att administrera läkemedel till det ställe i kroppen där det ska göra nytta eller till att transplantera celler.

Presentation av Björn Varnestig från seminariet.

Presentation av Kari Gustafsson från seminariet.

Text och foto: Karin Nordin