Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Gör processen kort!

Korta av vägen till ökad tillgänglighet, flexibilitet och styrbarhet. Utnyttja kompetensen inom Processindustriellt centrum för att öka ditt företags konkurrenskraft.

SSF har gjort en femårig centrumsatsning för att underlätta utveckling av verktyg som ska bidra till högre tillgänglighet, flexibilitet och styrbarhet i processindustrins produktionssystem. Efter start 2008 är nu två processindustriella centra, PIC, under uppbyggnad med finansiering från SSF och ett antal företagspartners, ett i Linköping och ett i Lund.

Bakgrund

I en värld av global konkurrens, där den senaste processtekniken i princip går att köpa över disk, blir den enda särskiljande konkurrensfaktorn mellan olika producenter av en standardvara förmågan att effektivt driva sin anläggning. Under fullt utvecklad konkurrens innebär försäljning av ett ton på marginalen bara ett byte av pengar. Det är bara när ens konkurrent står stilla, som man gör en vinst på detta. I denna situation blir tillgänglighet i produktionssystemet en avgörande konkurrensfaktor.

Ladda ner foldern.Läs mer i broschyren
Processindustriellt centrum 2010.

Vill man undvika prispressen i standardproduktsektorerna måste man nischa sin verksamhet. Ska man effektivt syssla med nischproduktion och specialprodukter, vilket får sägas vara en svensk specialitet, ställer detta i sin tur höga krav på tillverkningsprocessens flexibilitet och styrbarhet.

Nämnda konkurrensfaktorer är i hög grad holistiska begrepp och ska man utveckla nya och effektivare verktyg, kräver det en tvärvetenskaplig behandling under medverkan av flera akademiska discipliner.

Konferens

Onsdagen den 21 april 2010 arrangerades en programkonferens för att presentera verksamheten inom PIC. Konferensen ägde rum i World Trade Center i Stockholm i regi av SSF och de båda centrumen gemensamt.

Läs mer om satsningen och konferensen.

SSF PIC-symposium 2009-04-21 program F3.pdf