Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Hälften till industrin efter forskarutbildning

Knappt hälften av dem som gick en doktorandutbildning i SSF-regi i slutet av 1990-talet arbetar idag inom det privata näringslivet. Men majoriteten av dem som deltog i ett SSF-finansierat program upplever ett mervärde med utbildningen när de jämför sig med personer som deltagit i andra liknande program.

Stiftelsen för Strategisk Forsknings tidiga program var starkt inriktade på forskarutbildning. Målet var att en majoritet av de forskarutbildade, eller disputerade, skulle hitta ett arbete inom industri och näringsliv. På lång sikt skulle detta höja Sveriges konkurrenskraft.

Rapporten Hur gick det sedan? är en uppföljning av de forskarstudenter som deltog i 54 av stiftelsens program med start under åren 1996-2000. Studenterna doktorerade inom något av områdena biovetenskap, informationsteknik, kemi och processteknik, mikroelektronik, materialvetenskap eller produktionsteknik. Knappt 800 personer deltog i utvärderingen och 48 procent av dessa arbetar idag inom det privata näringslivet i Sverige eller utomlands. Mellan tre och fyra procent har hittat ett arbete på en myndighet och drygt tre av tio är kvar inom akademin.

– Man kanske kunde önska att fler hade fått anställning utanför universitet och högskola. SSF lyckades bra, men man har kanske inte nått riktigt ända fram, säger Jan Fahleson, forskningssekreterare på SSF som gjort utvärderingen.

Variation mellan områden

Programmen inom IT, kemi och processteknik, och materialvetenskap har lyckats bäst. Där arbetar idag 51, 52 respektive 51 procent av studenterna inom industrin i Sverige. Motsvarande siffra för bioområdet är 28 procent.

Mervärde för studenter

De SSF-finansierade forskarutbildningarna hade i de flesta fall ett strukturerat upplägg med bland annat organiserade aktiviteter och kurser.

– Mellan 75 och 80 procent av studenterna tyckte att SSF-programmen gav ett mervärde när de jämförde sig med kollegor i andra, liknande program. Sannolikt har studenterna haft nytta av sin utbildning och de upplevde också att strukturen på programmet var bra, menar Jan Fahleson.