Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Hämmad fettförbränningsgen förvärrar diabetes

Ett internationellt forskarlag, med professor Juleen R. Zierath vid Karolinska Institutet i spetsen, har nu beskrivit tidigare okända molekylära mekanismer genom vilka högt blodsocker försämrar känsligheten för insulin hos diabetiker.

Juleen R. Zierath, som har medel från Stiftelsen för Strategisk Forskning inom programmet Framtidens Forskningsledare II, har upptäckt nya mekanismer i cellen som ger upphov till insulinresistens hos diabetiker. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Forskarna har identifierat en ”fettförbränningsgen” vars produkter behövs för att upprätthålla cellernas insulinkänslighet. De har också upptäckt att denna gen har nedsatt aktivitet i musklerna hos patienter med förhöjt blodsocker och typ 2-diabetes. I avsaknad av det enzym som genen kodar för får musklerna minskad insulinkänslighet och försämrad förmåga att förbränna fett, vilket i förlängningen innebär en ökad risk för patienten att drabbas av övervikt.

Kontroll viktig

– Genen hämmas som en följd av stigande blodsocker, men kan återfå sin aktivitet om blodsockret sänks genom behandling eller motion. Våra resultat understryker vikten av att noga kontrollera sitt blodsocker om man är diabetiker, säger Juleen Zierath i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.