Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Här är projekten i Strategisk mobilitet

Sexton personer får bidrag för att byta arbetsplats under en period i SSF:s satsning på Strategisk mobilitet.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Syftet är att uppmuntra rörligheten mellan akademi och näringsliv, och forskarna kommer att bedriva forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av områdena naturvetenskap, teknik och medicin. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön för utbytestjänstgöring.

Åt vardera hållet

Åtta personer får bidrag för att byta akademin mot näringslivet under en period. Lika många får stöd för rörelse åt andra hållet. Totalt ansökte 41 personer om bidrag på i genomsnitt 900 000 var.

De flesta projekten, 7 stycken, befinner sig inom området materialvetenskap följt av Produktframtagning och processteknik (5), informationsteknik och tillämpad matematik (3) och elektronik och fotonik (1).

SSF:s styrelse har beslutat att bevilja följande sökande bidrag inom programmet Strategisk mobilitet:

Kristoffer Andersson, Forskningsvistelse på Ericsson, Mikrovågssändare, Chalmers
Hans Arwin, Optisk modellering för avancerade industriella beläggningar (utförs vid Impact Coating AB), LiU
Bjarne Bergquist, Experiment på kontinuerliga Produktionsprocesser (utförs vid LKAB), LTU
Mikael Coldrey, Antennsystem för framtida radioaccessnätverk (utförs vid Chalmers), Ericsson Research
Peter Cronstrand, Långtidsfunktionen hos bentonit i närvaro av Cement (utförs vid KTH), Vattenfall Power Consultant
Örjan Danielsson, Simulering av SiC epitaxi-processer (utförs vid LiU), Sandvik Heating Technology AB
Morten Fjeld, Visionbaserade interaktiva system: Industriell tillämpning (utförs vid Qualisys AB och INSPIRE AG), Chalmers
Magnus Hörnqvist, Mekanismer bakom spricktillväxt i Superlegeringar (utförs vid Chalmers), Volvo Aero Corporation

Matilda Höök, Effektivitet i synergin mellan material- och Byggindustrin (utförs vid LTU), Masonite Beams AB

Lars-Olof Jernkvist, Flerfältsmodellering av hydridbildande Metaller (utförs vid MAH), Quantum Technologies AB

Sören Kahl, Textur och kristallplasticitet i AA3XXX Aluminiumlegeringar (utförs vid LiU), Sapa Technology

Helene Lidestam, Optimerad offentlig upphandling av Busstjänster (utförs vid Nobina Sverige AB), LiU
Jan-Erik Lindbäck, Automatiserad tillverkning av Kompositkomponenter (utförs vid LiU), Saab Aerostructures
Håkan Nygren, FoU-projekt i regionalt medicintekniskt företag (utförs vid Elos Medtech AB), GU
Roger Renström, Värmevattenuppvärmda vitvaror (utförs vid ASKO Appiance AB), KAU
Giacomo Spampinato, Modulär Lättviktsrobotik (utförs vid ABB), MDH
Förkortningar för lärosäten

Chalmers, Chalmers tekniska högskola
GU, Göteborgs universitet
KAU, Karlstads universitet
KTH, Kungliga Tekniska högskolan
LiU, Linköpings universitet
LTU, Luleå tekniska universitet
MAH, Malmö högskola
MDH , Mälardalens högskola