Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Hitta varför i kommunikationen

Kommunicera forskning effektivt och skapa inflytande. Kommunikationsstrategen Andy Torr har några av verktygen som hjälper till.

Använd forskningskommunikationen för att påverka och skapa förändring i samhället, menade Andy Torr. Han såg en utveckling framför oss där PR i framtiden byter fokus från Public Relations till People Respond, People React eller People Reach Out.

Andy Torr är kommunikationsstrateg vid British Columbia-universitetet i Kanada och gästade Sverige, SSF och Mistra för att hålla två olika workshops på temat forskningskommunikation. Grunden för effektiv kommunikation är att tänka på målgruppen, att använda tre nyckelbudskap och ett enkelt språk. Det är också viktigt att skilja story från budskap menade han och förklarade att forskare alltför ofta ger bort sin story, till exempel genom att lämna över en ny vetenskaplig publikation till kommunikatören som själv får formulera budskapet.

Skapa mänsklighet

– We retrieve what we believe, sa Andy Torr och gick tillbaka till uråldriga retoriska teorier om etos (trovärdighet), patos (känslor) och logos (det rationella).

Risken med forskningskommunikation är att man lägger för stor vikt vid det rationella, vilket kan göra det svårt att nå fram. Forskningskommunikatörens jobb är därför att hitta balansen mellan logik och känslor. Om det är svårt att använda känslomässiga argument för sakfrågan kan det gå att på andra sätt få in mänsklighet i kommunikationen.

Varför är viktigast

För att lyckas med effektiv forskningskommunikation behövs det verktyg och Andy Torr delade gärna med sig av några som fungerar för honom.

– People don´t buy what you do, they buy why you do it, sammanfattade Andy Torr verktyget Den gyllene cirkeln.

Här handlar det om att börja kommunikationen med varför man gör något, vad det är i det man gör som man tror på, för att därefter gå över på hur och vad man gör. Företaget Apple och aktivisten Martin Luther King är välkända exempel på användning av tekniken. Se Simon Sineks presentation av Den gyllene cirkeln.

The message box är en annan metod som kan användas för att strukturera sin kommunikation, göra sig av med fackmässig jargong och få fram budskapet. Läs mer i boken Escape from the Ivory Tower av Baron, 2010. Andy Torr tipsade också om hur man kan slå hål på etablerade myter genom att använda en teknik för Debunking myths.

Inspiration ger aktion

Kom också ihåg 3:30:3-regeln. En person har tre sekunder på sig att få någons uppmärksamhet, 30 sekunder för att skapa intresse hos den som först blev nyfiken och sedan tre minuter på sig att avhandla hela ämnet. Med den regeln går det att kommunicera på ett sätt som skapar inflytande.

– Allmänheten är redo att agera om vi inspirerar den, sa Andy Torr.

Text och foto: Karin Nordin