Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Hjärnan som modell för datorer

I början av september samlas forskare inom neurovetenskap i Stockholm. Kongressen Databasing and Modeling the Brain tar upp allt från hjärnans genetik till hur man använder hjärnan för att utveckla mer avancerade datorer.

Bakom kongressen står INCF, ett internationellt nätverk inom det nya forskningsområdet neuroinformatik som har sitt sekretariat vid Karolinska Institutet.

– Neuroinformatik ligger på gränsen mellan informatik och neurovetenskap och går ut på att ta reda på hur vi bäst behandlar och analyserar data om hjärnan och hur vi ska utveckla datormodeller av hjärnan, säger Jan Bjaalie, vd på INCF.

Från genetik till datorer

Kongressen får stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning och har ett brett forum. De ämnen som tas upp sträcker sig från genetiska frågeställningar om hjärnan, via nervcellers funktion till analyser av bilder av hjärnan. I en workshop kommer forskarna att diskutera hur kunskap om hjärnan kan användas för att förbättra dagens datorer.

– Det blir inspiration till utveckling av nya datorer, vi ska utmana dagens mest avancerade datorer, säger Jan Bjaalie.

Robotar och simuleringar

Flera internationellt kända talare kommer att medverka vid kongressen. En av dem är professor Mitsuo Kawato från ATR Computational Neuroscience Labs i Japan. Han använder kunskap om hjärnan för att bygga robotar.

– Robotarna har händer som efterliknar den mänskliga funktionen. Robothänderna kan anpassa sig efter och manipulera objekt som de griper om.

Henry Markram från Brain Mind Institute, EPFL, Schweiz, medverkar också. Han kommer att berätta om hur forskare kan använda sig av biologiska data för att göra simuleringar av hjärnan.

Läs mer på kongressens webbplats.