Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Hjärnceller bildas under hela livet

En ny studie visar att det sker en omfattande nybildning av nervceller i hippocampus i hjärnan hos vuxna människor, något som hittills varit omdebatterat. Kirsty Spalding, en av Framtidens forskningsledare från SSF, står bakom studien som har fått stor uppmärksamhet.

För att kunna åldersbestämma cellerna mätte forskarna kol-14-halten i DNA. Fynden, som är de första i sitt slag, publiceras i vetenskapstidskriften Cell.

Spalding. Foto: Karin NordinKirsty Spalding, Karolinska Institutet och Framtidens forskningsledare.

Hippocampus är ett område i hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning. Tidigare studier har visat att en väsentlig del av nervcellerna i hippocampus hos möss bildas under vuxenlivet och att dessa spelar en avgörande roll för att lagra minnen, lära nytt och kontrollera negativa känslor såsom ångest. Länge trodde man dock att vi människor föds med att visst antal nervceller och att inga nya bildas under livets gång.

Studien visare att ett betydande antal nya nervceller bildas i hippocampus i hjärnan hos människan under hela livet och att de antagligen bidrar till hjärnans funktion.

Egen metod

Genom en egenutvecklad metod kunde forskarlaget mäta kol-14-halten i DNA hos hippocampus-nervceller i hjärnan hos avlidna vuxna människor och åldersbestämma dem. Forskarna fann att mer än en tredjedel regelbundet förnyas, och 1400 nya nervceller bildas varje dag under vuxenlivet med endast en liten minskning med åldern.

Det radioaktiva ämnet kol-14 finns i atmosfären i förhöjda nivåer sedan atombombsprov för mer än 50 år sedan, men har sedan dess minskat med en känd hastighet. Vi tar upp kol-14 från kosten, vilket gör att den exakta kol-14-koncentrationen lagras i DNA varje gång en ny cell bildas och ger en sorts datummärkning för när cellen föddes.

Eftersom nybildningen sker i liknande utsträckning hos människor som hos möss, hos vilka de nya nervcellerna har viktiga funktioner, tror forskarna att detta kan spela en viktig roll för människans minne, lärande och för psykisk sjukdom.