Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Högskolan bör själv finansiera sina konferenser


SSF:s bidrag till vetenskapliga konferenser och informationsinsatser

SSF har sedan lång tid beviljat bidrag såväl till vetenskapliga konferenser som till olika typer av informationsinsatser riktade mot grupper utanför forskarsamhället. Tidigare har ansökningar droppat in slumpmässigt under året – utan att SSF gjort någon utlysning av medel. Bland annat för att skapa större rättvisa införde SSF från och med 2008 två utlysningstillfällen per år, vilket har medfört att antalet ansökningar inte oväntat har ökat. SSF är en av få finansiärer som utlyser offentliga medel för att anordna konferenser.

Den totala ramen för konferenser och informationsinsatser uppgår till 3 milj kr per år vilket framtvingar en prioritering. När det gäller konferenser innebär denna bland annat att större arrangemang prioriteras framför mindre och att konferenser med stor räckvidd har företräde. När det gäller informationsinsatser prioriteras insatser riktade mot barn och skolungdomar, vilket kan ses som ett led i den riktigt långsiktiga rekryteringen av forskare.

Även denna typ av bidrag belastas dock i flertalet fall av universitetens overhead-kostnader, vilket inte känns motiverat.

Kostnaderna för konferenser och informationsinsatser är ofta relaterade till upphandlade tjänster i form av resor, lokaler och måltider etc. Betalning av ett antal fakturor motiverar inte ett påslag på 35 %. I vissa fall förläggs aktiviteterna till högskolans egna lokaler och bidraget bekostar då del av eller hela hyran för dessa. Att då dessutom ta ut indirekta kostnader genom ett påslag på 35 % är anmärkningsvärt.

Den fråga som inställer sig är om inte universiteten själva borde stå för sina konferenskostnader. SSF överväger hur som helst starkt att fortsättningsvis inte utlysa medel för vetenskapliga konferenser.