Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Högt söktryck på höstens bidrag

Många ansökte om bidrag från höstens fyra utlysningar inom elektronik, medical bioengineering, strategisk mobilitet och bidrag för underrepresenterat kön.

Medical bioengineering

SSF tog emot 83 ansökningar till utlysningen inom medical bioengineering på 250 miljoner kronor. Medelåldern på huvudsökande är 50 år och 19 av de huvudsökande är kvinnor. Flest ansökningar kom från Karolinska Institutet, 18 stycken, följt av universiteten i Lund och Linköping med 15 respektive 13 ansökningar. Antalet ansökningar inom de fyra delområdena är:

 • Imaging: 25
 • Tissue engineering: 16
 • Sensorer: 32
 • Biomaterial: 10
Elektronik

Utlysningen inom elektronik avsätter 250 miljoner kronor till områdena Post CMOS och More than Moore-elektronik. Det kom in 39 ansökningar och två av dem har en kvinnlig huvudsökande. De flesta finns inom områdena informations-, kommunikations- och systemteknik, 33 stycken, medan sex av ansökningarna berör forskning inom materialvetenskap och materialteknologier.

Underrepresenterat kön

Det så kallade Career development programme promoting gender equality in science and technology är ett program avsett för personer som befinner sig inom ett forskningsområde som inte är jämställt med avseende på kön.

Etthundratolv personer ansökte om bidrag från SSF:s program för underrepresenterat kön. Samtliga är kvinnor. Fördelningen av ansökningar på forskningsområde är:

 • Beräkningvetenskap och tillämpad matematik: 11
 • Informations-, kommunikations- och systemteknik: 16
 • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna: 12
 • Livsvetenskaperna: 49
 • Materialvetenskap och materialteknologier: 22
 • Övrigt: 2
Strategisk mobilitet

Femtio personer ansökte om bidrag för att röra sig strategiskt mellan akademi, näringsliv eller på annat sätt inom programmet Strategisk mobilitet.

Tjugotre av de sökande vill röra sig från akademi till näringsliv och 26 av de sökande tvärtom. En av de sökande vill röra sig på något annat sätt. Trettiofem av de sökande är män.

De som har sökt är verksamma inom områdena:

 • Beräkningvetenskap och tillämpad matematik: 5
 • Informations-, kommunikations- och systemteknik: 17
 • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna: 6
 • Livsvetenskaperna: 9
 • Materialvetenskap och materialteknologier: 10
 • Övrigt: 3
Fler utlysningar under beredning

Under hösten bereds också utlysningarna Framtidens forskningsledare 5 och Tillämpad matematik som stängde för ansökan i vintras/våras.