Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Höstens inspirationsdagar för gymnasielärare

Under våren anordnade SSF tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, och Skolverket inspirationsdagar för gymnasielärare. Dagarna var mycket uppskattade och helt enligt de ursprungliga planerna kommer de därför att upprepas i höst. De utökas dessutom med en dag med kemitema – det är ju kemins år i år!

KVA har länge arrangerat lärardagar för gymnasielärare. För att möta efterfrågan med ett ökat utbud har man gått samman med Skolverket och SSF och inbjuder till ”inspirationsdagar för gymnasielärare”. Ett viktigt syfte är att bidra till en höjning av den allmänna kunskapsnivån, ett annat att sprida den här typen av aktiviteter. Utbudet av aktiviteter av detta slag är av förklarliga skäl ofta koncentrerat till de stora universitetsstäderna. I samband med de ämnesorienterade föreläsningarna kommer Skolverket också att lyfta frågor kring undervisning på gymnasiet. För SSF:s del hoppas vi att denna verksamhet ska entusiasmera lärare, och i förlängningen eleverna, så att fler ungdomar känner sig lockade av att satsa på en forskarkarriär.

Fem naturvetenskapliga teman under hösten

Höstens teman knyter, liksom vårens, an till viktiga och ständigt aktuella frågeställningar inom naturvetenskap och matematik.
För hösten ser teman och fördelning på orter ut såhär:

  • Beräkningar – från √2 till virtuella verkligheter – den 5 oktober i Åmål
  • Jordens klimat – ett komplext system – den 11 oktober i Umeå
  • Livets molekyler och mekanismer – den 26 oktober i Norrköping
  • Livets ursprung och evolution – den 16 november i Jönköping
  • Big Bang i universum och partikelkollisioner i acceleratorer – den 22 november i Falun

Avsikten är att under 2012 och 2013 arrangera åtta inspirationsdagar per termin och då utöka antalet teman. Arbetet med att ta fram nya teman pågår för fullt inom olika arbetsgrupper i KVA.