Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Industridoktoranderna räddas

Industridoktoranderna räddas kvar

SSF inrättar ett industridoktorandprogram över hela sitt verksamhetsfält.

Vetenskapsrådet, VR, beslöt i november att lägga ner bidragen till industridoktorander. Nu finns en utbredd oro för att ansvaret för industridoktoraten faller mellan stolarna och uteblir, uttryckt bland annat av Teknikföretagen. Frågan om en ny finansiär har även varit uppe i riksdagen. SSF har nu beslutat sig för att axla den manteln.

– Industridoktorander skapar ömsesidig kunskapsöverföring mellan högskolor och företag, säger Lars Hultman, SSF:s vd. Inte minst viktig är den strategiska kompetensutvecklingen. Industridoktorander kompletterar SSF:s program för individstöd där Strategisk mobilitet, Ingvar Carlsson Award och Framtidens forskningsledare ingår.

Bidragsnivån blir 2,5 Mkr/projekt och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige. Det blir också ett påslag, SSF kommer ha årliga utlysningar om 30 Mkr, att jämföra med VR:s bidrag om 21 miljoner.

På gång till våren

Utlysningstexten är under utarbetande och SSF önskar närmast samråda med industrins och högskolornas företrädare om villkoren för projekten, med syfte att öka intresset och genomslaget för satsningen.

– Vi samtalar även med VR, Vinnova och andra finansiärer om att stärka grundforskningsbasen för svensk teknikvetenskaplig forskning, säger Lars Hultman.

SSF räknar med att inrätta ett industridoktorandprogram över hela sitt verksamhetsfält under våren 2014.

Ladda ner pressmeddelandet här