Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Inga allvarliga biverkningar av HPV-vaccinering

Vaccinering mot HPV med Gardasil ökar inte risken för allvarliga biverkningar. Det visar en svenskdansk studie på en miljon flickor.

I studien ingår nära en miljon svenska och danska flickor födda mellan 1988 och 2000. Ungefär 300 000 flickor som HPV-vaccinerats har jämförts med ungefär 700 000 ovaccinerade. Alla flickorna var mellan 10 och 17 år och vaccinationerna gjordes någon gång mellan 2006 och 2010. Forskarna har följt flickorna via patientdataregister i Danmark och Sverige och syftet har varit att undersöka eventuell förekomst av allvarliga biverkningar hos de HPV-vaccinerade flickorna.

Forskarna har följt upp 53 olika diagnoser som samtliga kräver sjukhus- och/eller specialistvård. Det rör sig om bland annat blodpropp, vissa neurologiska sjukdomar samt vissa autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1. Ingen av dessa sjukdomar förekom i högre utsträckning i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. Lindriga biverkningar, som övergående feber och övergående svullnad vid injektionsstället, undersöktes däremot inte.

Vaccinationsprogrammet

I Sverige erbjuds flickor mellan 11 och 12 år HPV-vaccinering inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2012. Totalt har över 120 miljoner doser av det HPV-vaccin som används i Sverige använts världen över. De biverkningar som har rapporterats till svenska Läkemedelsverket har varit milda och rört sig om bland annat feber, huvudvärk och lokala biverkningar på injektionsstället.

Studien är gjord av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med danska forskare och med svenska Smittskyddsinstitutet. Den är finansierad med pengar från Stiftelsen för strategisk forskning och danska Vetenskapsrådet.

Publikation

 ”Autoimmune, neurologic, and venous thromboembolic adverse events following administration of a quadrivalent HPV-vaccine to adolescent girls: a cohort study in Denmark and Sweden”, Lisen Arnheim-Dahlström, Björn Pasternak, Henrik Svanström, Pär Sparén och Anders Hviid. BMJ, British Medical Journal, online 9 October 2013.