Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ingredienser finns men kockar behövs

Marie Wall Foto: Jenny Kesselfors Marie Wall

Försök att identifiera kommersiella aspekter tidigt i forskningen och låt dem sedan löpa som en röd tråd genom arbetet. Då kommer du att göra rätt vägval för att det ska bli produkter. Det rådet fick forskare som deltog i en workshop om kommersialisering av forskning.

Forskare som tidigare deltagit i SSF-finansierade program bjöds nyligen in till en workshop om kommersialisering av forskningsresultat. Det var den första av fem samlingar i ett nytt pilotprogram som organiseras av SSF i samarbete med Vinnova. Workshopen leddes av Marie Wall och Kjell-Håkan Närfelt från Vinnova.

Under fyra timmar fick deltagarna i denna första workshop inblick i den modell som Vinnova arbetar efter i sin strävan att säkerställa att kunskapen som byggs upp och skapas inom svensk forskning leder till tillväxt för Sverige. Vinnovas modell bygger på följande fyra verifieringssteg:

  • N – Needs – finns det ett behov hos en potentiell kund?
  • A – Approach – vilken är anledningen, ansatsen?
  • B – Benefits/Costs – vad tjänar kunden på detta?
  • C – Competition – hur ser konkurrensen ut?
Vägen till affären

De finns egentligen tre vägar att gå:

  • Att sälja resultaten till industrin.
  • Att samarbeta med små och medelstora företag som finansiärer i ett gemensamt projekt.
  • Att starta företag och sedan eventuellt sälja till ett annat företag.
Var realistisk…

Kjell-Håkan Närfelt poängterade att det är avgörande att forskaren är kritisk mot den egna idén, att hon eller han har självinsikt och ställer sig frågan om innovationen är unik, realistisk, användbar och om det finns en efterfrågan. Den kritiska frågan blir om man på ett tidigt stadium kan identifiera en eller flera faktorer som talar mot en kommersialisering.

… men tro på dig själv

Men samtidigt är det viktigt att tro på sig själv och att nätverka med rätt personer – entreprenörer, som kan realisera drömmen. Det behövs en person som tar fram ingredienserna, forskaren, och en som lagar maträtten, entreprenören.

Kjell-Håkan Närfelt. Foto: Jenny Kesselfors Kjell-Håkan Närfelt.

Ett hinder är den felaktiga uppfattningen om att det behövs extremt mycket pengar för att göra sin forskning kommersiell. Det handlar ofta inte om pengar, utan om att effektivisera sitt arbete, menade föreläsarna.

Det är också viktigt att se kommersialiseringen som en lärandeprocess och inte som en utvecklingsprocess och att tidigt lokalisera en målgrupp. Det handlar om att definiera, verifiera och raffinera.

Fortsättning följer

Inför nästa workshop kan de forskare som vill skicka in en kortare beskrivning av sitt projekt enligt NABC. De projekt som bedöms som mest intressanta erbjuds att gå vidare med verifieringen och efter ytterligare en urvalsomgång kan de bästa projekten få upp till en halv miljon kronor vardera från SSF för att utveckla ett affärskoncept.

Text och foto: Jenny Kesselfors