Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Inspiration till gymnasielärare

Gymnasielärare i naturvetenskap får möjlighet att få inspiration från och kunskaper om högaktuell forskning. Nu startar ett projekt som är tänkt att stimulera hundratals lärare i deras arbete.

Kunskaperna inom naturvetenskap och teknik sjunker och många ser med oro att detta kan påverka framtidens forskning. Kungl. Vetenskapsakademien har tidigare organiserat så kallade lärardagar kring angelägna forskningsteman. Nu planerar SSF att gå ihop med Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket i ett nytt projekt för nya lärardagar som kan öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Syftet är att stimulera gymnasielärare och att ge dem fortbildning i naturvetenskapligt aktuella ämnen. Man kommer också att diskutera hur man kan underlätta övergången från gymnasiet till högre utbildning inom naturvetenskap och teknik.

Öka attraktionskraften

– Det blir inspiration för lärare att hålla intressanta lektioner. Att krydda undervisningen med aktuella och gärna spektakulära exempel är ett sätt att ge den verklighetsanknytning och göra den mer spännande. Att nafsa på forskningsfronten är ett sätt att blicka in i framtiden som också kan antas öka attraktionskraften för naturvetenskap och forskning, säger Ingvar Isfeldt, informationschef på SSF som ska hålla samman detta projekt.

Lärardagarna planeras kring fem olika teman:

  • Big Bang i universum och partikelkollisioner i acceleratorer
  • Jordens klimat – ett komplext system
  • Beräkningar
  • Livets ursprung och evolution
  • Vetenskapen i hälsans tjänst

Planen är att arrangera 40 sådana temadagar under en period på tre år. Träffarna är tänkta att hållas regionsvis över hela landet och varje lärardag förväntas samla mellan 100 och 200 gymnasielärare.

– Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att förbättra undervisningen i skolan. Om den är intressant och stimulerande kan det förhoppningsvis leda till att vi får fram potentiella forskare för framtiden, säger Ingvar Isfeldt.