Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Intresset för att röra på sig ökar

Sjutton forskare får stöd från SSF för att öka kontakterna mellan universitet och näringsliv. Allt fler söker om mobilitetsbidrag för att röra sig mellan de olika sektorerna.

Strategisk mobilitet är ett program från SSF som gör det möjligt för forskare att byta arbetsplats under en period. I år fördelas 15 miljoner kronor på åtta forskare som rör sig från industrin till akademin och på nio forskare som rör sig i motsatt riktning. I genomsnitt får forskarna närmare en miljon kronor var för att föra kunskap fram och tillbaka mellan de två arbetsmiljöerna.

– Många utvärderingar har visat att det är för låg rörlighet i det svenska forskningssystemet. Därför är det här en strategiskt viktig satsning, säger Joakim Amorim, programchef på SSF.

Som lön

Bidraget ska användas som lönemedel under en tid som motsvarar fyra till tolv månaders heltidstjänstgöring på den nya arbetsplatsen.

– Men man får gärna dela upp arbetstiden i deltider under en längre period. Det passar många bra som vill ha kvar en del av sin verksamhet på det ursprungliga stället.

Syftet är just att forskaren ska ha en fot i varje läger och när bidraget är slut ska hon eller han kunna fortsätta sin karriär på den första arbetsplatsen. Då ska nya kunskaper ha överförts till båda sektorerna och forskaren ska ha fått nya insikter och förhoppningsvis ett nytt nätverk.

Ryktet sprids

Programmet utlystes första gången 2007 och har sedan dess en utlysning per år. Första gången sökte 36 personer om bidrag, vilket ökade till 40 ansökningar år 2008. I år kom 61 ansökningar in till stiftelsen.

– Det verkar som om forskarna har fått upp ögonen för programmet. Det kan bero på att det funnits i ett par år och att ryktet har spridits om det.

De som fick bidrag 2009:

Karin Markenroth Bloch, Lunds universitet

Monica Wiig, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Elizabeth Bjarnason, Sony Ericsson Mobile Communications

Susanne Bredenberg, Orexo AB

Leif Bülow, Lunds universitet

Katriina Byström, Findwise AB

Lena Falk, Sandvik Tooling Sverige

Mikael Grehk, Sandvik Materials Technology AB

Rogardt Heldal, Chalmers tekniska högskola

Anders Jeppsson, Göteborgs universitet

Gudmundur Johannsson, Göteborgs universitet

Mats Johansson, Seco Tools AB
Johan Karlsson, Lunds universitet

Per Lindholm, Kungliga tekniska högskolan

Kjell Mattiasson, Chalmers tekniska högskola
Per Nilsson, ÅF-TÜV Nord AB

Hans Ågren, Kungliga tekniska högskolan

Statistik
Sökt Beviljat %
Totalt 61 17 28
Akademi till näringsliv 29 9 31
Näringsliv till akademi 22 8 36
Annat 10 0 0
Bioengineering and Life Science Technologies 8 2 25
Electronics and Photonics 3 0 0
ICT and Applied Mathematics 16 4 25
Life Sciences 8 3 38
Materials Science 16 6 38
Product Realisation and Process Engineering 6 1 17
Other 4 1 25
Män 51 11 22
Kvinnor 10 6 60

Text: Karin Nordin