Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

IRC lockade många företag

SSF har glädjande mottagit 25 förslag till banbrytande industriforskningscentra som kommer att konkurrera om 400 miljoner kr, totalt minst 500 miljoner kr med industrins bidrag.  Pengarna ska stödja projekten under 6-8 år, för 4-8 centra.

Inkomna förslag till konsortier representerar framtida strategiska spännande samarbeten inom flera av Sveriges industriella styrkeområden. Exempel på områden är nanoteknik, personligt anpassad medicinering, nya gröna produktionsmetoder inom mekanisk och kemisk industri, nya kommunikationssystem, robotisering och nya material med multifunktionella egenskaper.

Ansökningstiden för utlysningen var extra lång för att ge möjlighet att forma spännande konsortier bestående av industri, forskningsinstitut och universitet.  Begränsningarna var hårda för att säkerställa industriellt och akademisk strategiskt urval av högsta kvalitét.

Totalt är det 80 företag som är med som sökande, som representerar de flesta industriella branscher i Sverige inom SSF ansvarsområde. Det är vidare 13 universitet och 11 forskningsinstitut som engagerat sig i olika konstellationer.

SSF ser fram emot att i december meddela vilka som får bidrag att genomföra 4-8 strategiskt viktiga centra för Sveriges framtida konkurrenskraft.