Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

IRC-utlysningen utvärderad

IRC, Industrial Research Centres, är en av SSF:s största satsningar. I den här satsningen vill SSF säkerställa behovsstyrning genom att låta industrin formulera och välja sina mest strategiska långsiktiga forskningsbehov i samverkan med ledande akademiska miljöer.

Forskningsprojekten ska vara byggda för stor möjlighet till disruptiva genombrott. Inte för inkrementell förbättring av existerande produkter eller tjänster. Syftet är att stimulera en strategisk samverkan mellan akademi och industri, till Sveriges fromma. Varje företag fick bara vara med på en ansökan; det gällde för mindre företag likväl som stora koncerner. Varje institution på universiteten hade samma restriktion. På så sätt måste företagen och lärosätena prioritera hårt. Eftersom upplägget är oprövat var vi nyfikna på hur det uppfattats och beslöt att utvärdera utlysningen, inklusive process och beredning. Uppdraget gick till Damvad Analytics och konsulten Jonas Öhlin. En slutsats är att utlysningen verkligen uppmuntrade breda samarbeten, nytänkande och prioriteringar. Utvärderingsprocessen beskrivs som mycket välskött. De två största invändningarna är dels att konsortiebildningen tog mycket tid dels att, framförallt, storbolagen inte tyckte om att de bara fick lämna in en ansökan.

Läs mer i rapporten. Centres of Attention