Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Jakt på citat skadar forskningen

Det svenska systemet för forskningsfinansiering uppmuntrar forskarna att jaga citeringar istället för att anta stora samhällsutmaningar. Det skriver Agenda för forskning i en debattartikel.

Projektet Agenda för forskning drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och Lars Rask, vd SSF, ingår i styrgruppen.

I debattartikeln skriver gruppen att den senaste tidens fokus på styrning utifrån bibiliometriska kriterier, det vill säga publicering och citeringar av andra forskare, riskerar att minska forskningens värde i samhället. Inför årets forsknings- och innovationsproposition lyfter gruppen fram sex viktiga kompletteringar till dagens system för forskningsfinansiering.

1. Utveckla den nationsöverskridande forskningen.

2. Lyft fram kulturella värden i satsningar på excellens.

3. Satsa på samverkan.

4. Lyft forskningens förmåga att skapa, kommunicera och nyttiggöra praktikorienterad kunskap.

5. Säkerställ att forskningen når in i den högre utbildningen.

6. Stärk möjligheterna till en långsiktig forskningspolitik.

Läs hela debattartikeln.