Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Jonas Frisén får Akzo Nobel Science Award Sweden

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid KI, får Akzo Nobels Science Award Sweden 2011för sina ”banbrytande och gränsöverskridande insatser inom regenerativ medicin”.

Jonas Frisén.
Foto: Camilla Svensk.

I många av kroppens organ nybildas celler kontinuerligt. De nya cellerna kommer ofta från stamceller, vilka är omogna celler med förmågan att bilda nya mogna celler. Många sjukdomar karakteriseras av cellförlust, varför det är angeläget att försöka utveckla nya strategier för att stimulera cellnybildning. För att kunna göra detta på ett rationellt sätt är det angeläget att förstå hur stamceller fungerar och hur cellnybildning regleras. Jonas Friséns forskningsgrupp studerar stamceller i organ hos vuxna.

Ett huvudintresse är hjärnan, där stamceller ger upphov till nya nervceller, men gruppen studerar även andra organ. En myt säger att alla celler i våra kroppar byts ut vart sjunde år, men i själva verket är kunskapen kring hur ofta celler förnyas fortfarande begränsad. Forskargruppen har utvecklat en metod för att studera cellnybildning hos människa genom kol-14 datering av celler och kan på så sätt konstruera en karta över omsättning av celler i den mänskliga kroppen.

Han får också pris av Kungliga Vetenskapsakademien; här får han Hilda och Alfred Erikssons pris 2010 om 150 000 kronor. Han får priset för sin forskargärning som ”kännetecknas av stor kreativitet och nydanande metodutveckling som kan få stor betydelse för förståelsen av nervsystemets sjukdomar”.

Jonas Frisén har tidigare fått ett stort bidrag (Strategisk engångssatsning) av SSF för att stanna kvar i Sverige och fortsätta sin forskning vid KI. Han har också ingått i SSFs Strategiska Forskningscentrum för Utvecklingsbiologi inom neuroområdet och har därutöver fått ett så kallat Bio-X-anslag av SSF.