Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur

Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Jonas Frisén Foto Camilla Svensk 

Jonas Frisén är en internationellt erkänd forskare som tidigare haft flera stora bidrag från SSF. Hans arbete handlar om att identifiera och studera stamceller. Stamceller är särskilt intressanta eftersom de är omogna celler med förmåga att ge upphov till olika specialiserade celler, som hud- eller nervceller. En viktig komponent vid många sjukdomar är förlust av celler, till exempel nervcellsförlust vid Alzheimers sjukdom eller förlust av hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt, därför är det viktigt att förstå hur stamceller fungerar och hur kroppen kan bilda nya celler.

Denna nybildning har Frisén och hans forskargrupp studerat med hjälp av en egenutvecklad dateringsmetod där cellernas livslängd kan mätas. Frisén har med hjälp av sina nyutvecklade tvärvetenskapliga metoder, som spänner från biomedicin till kärnfysik, kunnat besvara centrala frågor inom medicinen, som var nervceller nybildas i vuxna hjärnor och att hjärtmuskelceller nybildas hela livet.

Frisén har också grundat ett bioteknikföretag som strävar efter att utveckla läkemedel för behandling av bland annat Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Jonas Frisén, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013. Professuren är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse

Den vetenskapliga motiveringen för professuren:
”För hans nydanande, världsledande forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom.”