Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Kan forskarna rädda världen?

Forskarna kan kanske inte rädda världen. Men de kan bidra till att klara av de många hoten mot vår framtid: smittsamma sjukdomar, miljöförstöring, klimatförändringar, finanskris och mänskliga motsättningar bland annat.

Det var slutsatsen av årets seminarium i serien Science & Society som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg. SSF var en av arrangörerna.

Under seminariet diskuterade deltagarna bland annat vad som hindrar forskaren från att rädda världen. Det talades om svårigheterna att nå ut med sitt budskap, och att forskare vill vara nyanserade, medan journalister ofta söker konflikter. Dessutom är det inte meriterande för forskare att medverka i media eller att popularisera. Forskarna uppfattar inte heller att det är deras ansvar att kommunicera med samhället – eller att rädda världen, menade en del.

Oense om komplexa problem

Oenigheten inom forskarsamhället togs också upp – att experterna ofta är oense om vad som ska göras åt komplexa problem som till exempel miljöförstöring, liksom att människor oroas när forskarna inte är överens trots att det är de vetenskapliga meningsskiljaktigheterna och dialogen som för forskningen framåt.

Läs referatet.

Professor Eric Stern från Försvarshögskolan. Fotograf Dick Gillberg Eric Stern, professor i statsvetenskap och chef för CriSmart vid Försvarshögskolan i Stockholm, kallade sig ”eländesforskare” och underströk vikten av utbildning, kompetensutveckling och organisation för att kunna hantera kriser. Fotograf Dick Gillberg
Diskussion under Vetenskapsfestivalen. Foto: Dick Gillberg Diskussion under seminariet. Fotograf Dick Gillberg.