Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Klarsynta satsningar med liten förankring

SSF:s satsningar på bioinformatik, etik, genomik och utvecklingsbiologi i slutet av 1990-talet var klarsynta och hade drag av pionjäranda. Satsningarna ledde till ny kompetens och infrastruktur i Sverige. Men några program saknade en plan för hur de goda effekterna skulle leva kvar.

Stiftelsen för Strategisk Forskning gjorde från mitten på 1990-talet fram till början av 2000-talet satsningar inom bioinformatik, etik, genomik och utvecklingsbiologi. Anledningen var att dessa områden hade en stor framtida strategisk betydelse för svensk forskning och att Sverige riskerade att halka efter i utvecklingen om ingenting gjordes.

Programmen och rambidragen är nu avslutade och en extern grupp av experter har utvärderat satsningarna och effekterna av dem.

Ladda ner rapporten.Ladda ner rapporten.

Ny kompetens

Satsningarna resulterade i en kompetens- och infrastrukturuppbyggnad som knappast skulle ha åstadkommits utan stödet från SSF, summerar gruppen i rapporten Bioinformatik, gen-etik, genomik och utvecklingsbiologi. Programmen och bidragen uppfattades som klarsynta och med ett drag av pionjäranda.

Ett problem var att satsningarna i vissa fall inte var tillräckligt förankrade hos fakulteterna. Detta ledde till oklarheter om hur den fortsatta satsningen inom respektive forskningsområde skulle utformas när stödet från SSF upphörde.

Fakulteters engagemang

Enligt utvärderarna indikerar detta ”en brist på engagemang från vissa fakultetsledningar” och de menar att fakulteterna måste vara engagerade redan innan en ansökan lämnas in och under förhandlingar med finansiären.

”En satsning av detta slag är tidsbegränsad, men indirekt åtar sig fakulteten ett långsiktigt engagemang för att behålla den kompetens och infrastruktur som satsningen skapat”, skriver utvärderingsgruppen.

Innovation

Satsningarna var fokuserade på kompetens- och infrastrukturuppbyggnad och utvärderarna konstaterar att det inte fanns någon tydlig koppling till näringslivet eller innovationsprocesser. De föreslår att någon form av innovationsstrategi med aktiv uppföljning bör ingå i varje nystartat program.

Fler resultat från utvärderingen finns i rapporten.