Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Klart vilka forskningsledare som går vidare

Sextiotre personer är nu kvar bland dem som har chans att få bidrag från programmen Framtidens forskningsledare 4 och Framtidens tvärvetenskapliga forskningsledare.

När SSF stängde utlysningen av Framtidens forskningsledare 4, FFL-4, i december förra året hade 160 ansökt om medel i programmet. Nu har fem paneler valt ut de 60 ansökningar som går vidare i beredningsprocessen. Panelerna var uppdelade på vetenskapsområde och bestod av experter från akademi och industri. Samma paneler valde ut tre av de 22 som sökte programmet Framtidens tvärvetenskapliga forskningsledare.

En tredjedel av de ansökningar som är kvar i beredningen av FFL-4 har skickats in av kvinnor. Av de återstående ansökningarna inom FFL-4 kommer flest från Karolinska Institutet, 15 stycken, följt av Göteborgs universitet och Lunds universitet som har åtta ansökningar var kvar i processen.

FFL-4: Kvarstående ansökningar fördelat på område
Område Antal ansökningar
Livsvetenskap 22
Bioteknik 12
Materialvetenskap, Elektronik och Fotonik 11
IT, Process- och produktutveckling 8
Mång-bio 7
FFL-4: Kvarstående ansökningar fördelat på lärosäte och kön

Den fortsatta beredningen:
  • Varje ansökan kommer nu att granskas av tre till fem internationella experter.
  • En beredningskommitté granskar samtliga av de återstående 63 ansökningarna baserat på de internationella experternas utlåtande och väljer ut ca 30 av dessa. Klart den 27 augusti.
  • De 30 återstående sökande kallas till intervju på SSF någon gång mellan 4 – 8 oktober. Intervjupanelen består av en rekryterare, en ledarskapsutvecklare och två forskningsledare.
  • Intervjupanelen väljer ut 22 personer som föreslås få medel. Detta ska vara klart 26 oktober.
  • 20 december fattar SSF:s styrelse beslut om vilka som får bidrag.